Spotkanie z motylami


Niezwykłe Życie Motyli


Podczas spotkania z opiekunem motyli poznajemy fascynuj±ce bogactwo motylich barw i kształtów. Zapoznajemy się z krajowymi oraz tropikalnymi gatunkami motyli dziennych oraz nocnych (ciem). Dzieci dowiaduj± w jaki sposób mog± zwabić motyle do swojego podwórka, ogrodu b±dĽ balkonu.

W programie m. in.:
- spotkanie z żywymi okazami motyli prosto z Afryki, Azji, Ameryki oraz Polski;
- zapoznanie się z fazami rozwoju motyli: jajka, g±sienica, poczwarka, imago (motyl);
- prezentacja zasuszonych najpiękniejszych okazów motyli z całego ¶wiata;
- upominek dla każdego uczestnika warsztatów.

Motyle - ulotne piękno